Planer for Mælumenga

Modum kommune har brukt Norconsult avd. Larvik til planlegging og utforming av Mælumenga, øvre del, i samarbeid med kommunens egne ressurser. Landskapsarkitekter har samarbeidet tett ingeniørene som har tegnet infrastruktur og fokusert på best mulig utnyttelse av hver tomt. Terrengbearbeiding, høyder, husplassering, solforhold, utearealer, samlingsplasser i nabolaget er vurdert i sammenheng. Mælumenga bygges etter prinsipper for universell utforming. Opparbeidelsen gjøres av det lokale Maskinentreprenør Lobben & Skinstad as som har lang erfaring med tomtefelt.

Viktige planer for Mælumenga øvre del (med forbehold om endringer):

Tomtekart med mål _ TRINN 4

Tomtekart med mål - TRINN 3

Tomtekart med mål - TRINN 2

Tomtekart trinn 1 - nord

Tomtekart trinn 1 - syd

Diverse andre dokumenter

Reguleringsplan med bestemmelser, sist endret 8.10.2014        

Reguleringsbestemmelser 8.10.2014

Tomtedelingsplan med ledningsnett for vann og avløp, datert 5.7.2016

Plan for vann og avløp.

Plan for veier

Modum kommune kartsider

Landskapsarkitekt MNAL Astrid Skalleberg fra Norconsult avd. Larvik har hatt ansvar for detaljene i Mælumenga og kan tilby rådgivning for interesserte tomtekjøpere. Hun har tidligere jobbet i Det norske hageselskap og har lang erfaring med å tenke utforming av hus, hager, lysforhold, tilpasning til naboeiendommer mv. Tomtekjøpere og utbyggere kan med fordel kontakte Astrid Skalleberg direkte og avtale rådgivning, epost Astrid.D.Skalleberg@norconsult.com.

Velforening: Det er pliktig medlemskap i Mælumenga velforening. Velforeningen skal være eier av og ha ansvar for drift og vedlikehold av balløkke, lekeplasser og turstier i Mælumenga boligfelt. Vedtekter fremlegges når foreningen er stiftet. Velforeningen driftes av et styre bestående av medlemmer i foreningen.