Galleri

Bilder januar 2018 av trinn 4 som blir lagt ut for salg senere iår. For mer bilder av trinn  2 og 3 se salgsoppgaver.

trinn4_utsikt.jpg

Finnemarka ligger bak oss, og utover i bildet kikker en nordvest. Bebyggelsen i trinn 2 er synlig omtrent midt på bildet.

 

trinn4_utsikt_2.jpg

Trinn 2 ses helt til venstre. Utover i bildet er retning nordover.