Terrasseblokker

4

Kontakt megler

Tomter for terrasseblokker er også tilgjengelig i Mælumenga. Kontakt Eiendomsmegler1 for mer informasjon! 

 

TOMTER TIL TERRASSEBLOKK

BYA: 35 %

B 4-1

B 4-2

B 5

Ca. areal

2700 m2

3450 m2

6900 m2

Antall enheter (beregnet)

20

20

40

Tomtepris

Kr 4 000 000

Kr 4 000 000

Kr 8 000 000

Tomt B4-1 kan bebygges med BYA 44 %. For B4-2 og B5 er BYA 38 %. Det kan bebygges inntil fire etasjer pluss garasje.

I tillegg til tomtepris kommer kr 50,- pr. m2 for råtomt. Avgifter og salgsomkostninger kommer i tillegg.