Trinn 1 og 2 - eneboligtomter

13

ledige tomter

Modum kommune er grunneier til eiendommen gnr 52 bnr 112 i Mælumenga, Åmot. Det skal opparbeides infrastruktur til ca 70 eneboligtomter og ca 15 enheter i rekkehus i øvre del. I tillegg er tomter for konsentrert bebyggelse og terrasseblokker tilgjengelig.

Tomtene ligger til kommunal vei og selges med ledninger for vann, avløp, strøm, fiberbredbånd mv. innenfor tomtegrensa. Alle tomtene krever terrengendring for å passe til byggehøyder gitt i tomtedelingsplan. Enkelte tomter vil være noe bearbeidet.

21 eneboligtomter i andre etappe legges ut for salg januar 2016 med minstepris kr 890 000 pluss gebyrer og omkostninger. Tomtene selges høystbydende gjennom Eiendomsmegler1 Hokksund/Modum. Minstepris for resterende tomter i første etappe er kr 800 000. Kjøper betaler i tillegg til kjøpesummen alle gebyrer og omkostninger ved salget: Oppretting av eiendommen kr 17 840, Tinglysningsgebyr kr 525 og dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen. Tillegg for tinglysing av panteobligasjon er kr 525 pr stk. Ved tilkobling til ledningsnett for vann og avløp krever Modum kommune gebyr 2 x kr 16 050 pr boenhet (2016-sats).

TRINN 2:                                    

Tomt

Areal

 

Hustype

pr. 10.5.17

2-01

997

m2

U+1

 

2-02

893

m2

U+1

 

2-03

798

m2

U+1

 

2-04

851

m2

U+1

 

2-05

772

m2

U+1

 

2-06

798

m2

U+1

 

2-07

765

m2

U+1

Solgt!

2-08

841

m2

U+1

Solgt!

2-09

857

m2

U+1

Solgt!

2-10

777

m2

U+1

Solgt!

2-11

802

m2

1+2

Solgt!

2-12

843

m2

1+2

Solgt!

2-13

908

m2

U+1

Solgt!

2-14

1008

m2

1+2

Solgt!

2-15

996

m2

1+2

Solgt!

2-16

921

m2

1

Solgt!

2-17

885

m2

U+1

Solgt!

2-18

838

m2

U+1

Solgt!

2-19

974

m2

U+1

Ikke for salg

2-20

921

m2

U+1

Ikke for salg

2-21

747

m2

U+1

 

2-22

772

m2

U+1

 

2-23

1007

m2

U+1

 

 

TRINN 1:

​Se planer for mer informasjon klikk her

For prospekt - se Finn.no

Utdrag fra reguleringsplan:

Møneretning på bolighus skal følge nedenforliggende veis hovedretning eller anlegges vinkelrett på denne. Angitt etasjeantall, etasjetype, koter på overkant gulv for bebyggelse fremgår av reguleringsplanen og er juridisk bindende. Gesims- og mønehøyde på boligbygg må følge plan- og bygningslovens bestemmelser. For hus med 26 graders takvinkel eller mer kan det bygges arker og oppløft dersom disse ikke utgjør mer enn 1/3 av fasadens lengde, hvor disse ikke innregnes i den angitte gesimshøyden. Krav om biloppstillingsplasser er 3 pr. bolig.

Begrepet frittliggende boligbebyggelse/småhusbebyggelse omfatter i Reguleringsplan for Mælumenga eneboliger og enebolig med utleiedel/sekundærbolig der ikke annet er presisert.

Tomtene selges i henhold til avhendingslova § 3-9 slik de fremstår i tomtedelingsplan, reguleringsplan og planer for ledningsnett samt befaring i tomteområdet. Kjøper er selv ansvarlig for å sette seg inn i salgsopplysningene for feltet og den enkelte tomt. Tomtestørrelse kan avvike opptil 10 % uten at det påvirker kjøpesum. Ved endringer ut over 10 % skal areal kompenseres med 1/3 av kvadratmeterprisen for hovedtomta.

Før arbeid igangsettes på den enkelte tomt skal søknad om tiltak med ansvarsrett i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser være godkjent av byggesaksavdelingen i Modum kommune.

Det henvises til komplett prospekt. Dersom motstrid mellom prospekt og opplysninger på nett, har prospektet fortrinnsrett.